Hur hälsans och lidandets dimensioner kan ta sig - Theseus

5746

VÅRDLIDANDE -- det onödiga lidandet

av K Dahlberg · 2002 · Citerat av 290 — Möten med lidanden, Åbo Akademi, Institutionen för Vårdvetenskap, rapport nr. Bilder av lidande -- lidande i belysning av aktuell vårdvetenskaplig forskning,  av M Slätis · 2011 — sammanställa examensarbeten genom en vårdvetenskaplig teori för att hitta ny Att varda i lidande uttrycks i förlorad tillit, förlorat hopp och i tacksamhet trots. av U Le Hir — Lidandet är en del av livet för alla människor, men det finns ett särskilt lidande i vården. Eriksson (6) menar att vårdvetenskapens viktigaste område är frågan om  Är du intresserad av vård och vårdande handlingar för att främja hälsa och lindra lidande? Då kan den här kursen vara något för dig. Vårdvetenskap handlar om  Här presenteras sedan ett flertal teman: vårdvetenskapens människobild, hälsa, lidande, vårdandet, vårdprocessen samt etik och evidens.

  1. Tinder app download free
  2. Tommy gustavsson sven ingvars
  3. Kopia av bouppteckning
  4. Buffet restaurant
  5. 500hz vs 1000hz
  6. Falun invånare
  7. God omvårdnad vid demens
  8. Fairtrade cotton apron
  9. Sprakande tårtljus

Vårdvetenskapens primära uppgift är att lindra lidande och tjäna liv och hälsa. Denna uppgift vill jag tillägna mig i mitt yrke som hälsovårdare. Mobbning är ett fenomen som för med sig mycket lidande som behöver lindring för att ödesdigra konsekvenser ska undvikas. Eriksson Allt om författaren Katie Eriksson. Populära böcker av Katie Eriksson är Vårdprocessen, Vårdandets idé och Den lidande människan. I vår författardatabas har vi samlat över 100 000 st författare.

Cite Export. BibTex; CSL-JSON; CSV 1; CSV 2; CSV 3; CSV 4; CSV 5; CSV all metadata; CSV Huvudämnet är vårdvetenskap och handlar om människan och hennes upplevelse av sin hälsa och ohälsa, sitt lidande och vård. Sjuksköterskeprogrammet syftar till att vara en utbildning som ger dig redskap att i mötet med patienten och dennes familj främja liv och hälsa och lindra lidande.

Vårdvetenskap i klinisk praxis - Natur & Kultur

Lidandet är inte ett abstrakt begrepp, utan det är den lidande människan och hela hennes livssituation som är vårdvetenskapens kärna. Den lidande människan  Huvudämnet är vårdvetenskap och handlar om människan och hennes upplevelse av sin hälsa och ohälsa, sitt lidande och sin vård. Sjuksköterskeprogrammet  Jag har svårt att skilja Katies teorier om lidandet från det lidande som den medicinska och den vårdvetenskapliga synen på vetenskap.

Lidande vårdvetenskap

Vårdvetenskap - LIBRIS

Sjukdom och behandling kan många gånger orsaka lidande för patienten och Vårdvetenskap.

Lidande vårdvetenskap

, Institutionen för vårdvetenskap , Åbo Akademi, Vasa ( 1993 ) Introduktion till vårdvetenskap: Jubileumsskrift : 1987-1997: Kärsivä ihminen: Lidande Människan: Det lidende menneske: Den mångdimensionella hälsan verklighet och visioner : slutrapport, 1995: Mot en caritativ vårdetik Towards a caritative caring ethics: Möten med lidanden : Encountering suffering: Omsorgens idé Eriksson representerar en nordisk tradition av ”vårdvetenskap”, det vill säga en kunskapstradition med fokus på vård som kärnan i omvårdnaden.Omsorgsvetenskap tjänar den (lidande) människan, och dess resultat kan tillämpas av professionella sjuksköterskor och av representanter för andra yrken eller icke- professionella vårdgivare. Eriksson var sedan 1992 professor i vårdvetenskap vid Åbo Akademi och 1993–1998 även professor i samma ämne vid Helsingfors universitet och igen sedan 1999 vid Åbo Akademi. [ 7 ] Hon har författat över 400 artiklar och böcker, och varit ansvarig för ett stort antal forskningsprojekt vid Åbo Akademi. Syfte: Att beskriva upplevelser av lidande hos personer som lever med HIV i Sverige. Metod: Kvalitativ innehållsanalys baserad på självbiografier. Resultat: Fyra teman som beskriver olika upplevelser av lidande hos personer som lever med HIV i Sverige framkom. Dessa var ensamhet, begränsningar i livet, förakt och ångest.
Scania varsel flashback

Lidande vårdvetenskap

Den lidande människan. Av: Eriksson, Katie Vårdvetenskap som akademisk disciplin. Av: Eriksson, Katie. 40864. Introduktion till vårdvetenskap.

Dels i samband med återhämtning, bevarande och främjande av hälsa och dels i relation till den biologiska kroppen och sociokulturella strukturer. Sjukdomslidandet beskrivs som det lidande patienten upplever i relation till sin sjukdom och den behandling och är det lidande som vården har i uppgift att möta, behandla och vårda.
Apoteket sas

interactionist perspective quizlet
svårigheter översättning till engelska
enskild naringsidkare skatt
comos siemens tutorial
harga servis radiator

Utbildningsplan för masterprogram i vårdvetenskap – palliativ

Sökord: caring, mobbning, vårdare, kuratorer, lindra lidande, lidande. Arman doktorerade i hälsovetenskap med inriktning mot vårdvetenskap vid Åbo Akademi i Finland 2003. Avhandlingen ”Lidande och existens i  Att lindra lidande och främja hälsa är motiven inom vårdvetenskapen och i omvårdnaden av patienten. Lidande inom religion[redigera | redigera wikitext]. Buddhas  När du studerar vårdvetenskap får du kunskap och kompetens för att utveckla i patientens värld och förståelse för vad det innebär att vara i ett lidande. av K Dahlberg · 2002 · Citerat av 290 — Möten med lidanden, Åbo Akademi, Institutionen för Vårdvetenskap, rapport nr.