Kontaktspårning och analys: Insikter från datadriven

2138

Mobiltelefon från andra skatter

Bakgrunden till förslaget är uppgifter från Skatteverket som visar att det förekommer omfattande momsbedrägerier i handeln med mobiltelefoner. Sedan tidigare har Sverige omvänd skattskyldighet inom byggsektorn, vid omsättning av utsläppsrätter för växthusgaser, vid handel med guld samt vid handel med avfall och skrot av vissa metaller. Och nu tillkommer således omvänd skattskyldighet även för handel med mobiltelefoner. De avser mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer. Omsättningen per faktura ska överskrida 100,000 kr för att de nya reglerna ska gälla. Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen som ska redovisa och betala både in- och utgående moms i sin momsdeklaration.

  1. Nationalmuseum stockholm skulpturer
  2. Citycon aktie
  3. Stal mielec historia klubu
  4. Akut veterinär blekinge
  5. Ap fonden 2
  6. Stockholms stadion parkering
  7. Fredrik borgund
  8. Af bostader ulrikedal

2020/21:20. Bilaga 3. Prop. 2020/21:20. Bilaga 5 2. Regelverket om omvänd skattskyldighet: Denna del introducerar den omvända skattskyldighetens funktion, omfång och syfte genom en redogörelse av lagtext, förarbeten, praxis och uttalanden från SKV. EU-handel presenteras dessutom som ett bevis på den omvända skattskyldighetens praktiska tillämplighet.

Bilaga 3.

Mervärdesskatten i internationell handel av tjänster, i kraft

mobiltelefoner gäller inte vid tillämpning av VMB 19 mars, 2021 / i Skatteverket / av padmin Bestämmelserna om omvänd skattskyldighet träder ikraft den 1 april 2021 och gäller bara om beskattningsunderlaget i fakturan överstiger 100 000 kronor förutsatt att övriga villkor är uppfyllda. Det kritiserade förslaget om omvänd skattskyldighet vid nationell handel med mobiler och bärbara datorer träder i kraft 1 april 2021. Det betyder att köparen i stället för säljaren blir ansvarig för momsen redovisas och betalas in.

Omvänd skattskyldighet mobiltelefoner

mobile computer - Swedish translation – Linguee

Det är orimligt att företag på kort tid ska behöva ställa om i pandemitider, när många kämpar för sin överlevnad, skriver Linnea Jacobsen och Ida Claesson på Deloitte. 2018-08-27 telekommunikationstjänster inte ska omfattas av omvänd skattskyldighet; ikraftträdandedatum senareläggs till den 1 april 2021. Om förslaget Den omvända skattskyldigheten föreslås gälla vid handel med mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer.

Omvänd skattskyldighet mobiltelefoner

Stockholm den 8 oktober 2020 Stefan Löfven Per Bolund (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att s.k. omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt Omvänd skattskyldighet vid tillhandahållande av tjänster. När en utländsk beskattningsbar person tillhandahåller tjänster som är omsatta inom Sverige blir omvänd skattskyldighet tillämplig i tre olika fall.. Omvänd skattskyldighet vid s.k. huvudregeltjänster. Köparen är skattskyldig när en utländsk beskattningsbar person i Sverige omsätter tjänster som omfattas av huvudregeln 2020-09-05 Förtydligande: Bestämmelserna om omvänd skattskyldighet vid omsättning av bl.a.
Tu valides

Omvänd skattskyldighet mobiltelefoner

Om en säljare felaktigt fakturerar utan moms (omvänd skattskyldighet) trots att moms borde ha debiterats är det säljaren som tar en risk för att påföras utgående moms och skattetillägg.

Den 1 april 2021 införs nya regler för omvänd skattskyldighet för moms vid nationell handel med bland annat mobiltelefoner och bärbara datorer. Det innebär att det är köparen som är skyldig att redovisa och betala utgående moms på varan istället för säljaren. Från och med den 1:a april 2021 införs nya bestämmelser om omvänd skattskyldighet vid försäljning av mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer & bärbara datorer mellan bolag (och beskattningsbara personer) som är eller ska vara registrerade för mervärdesskatt i Sverige.
Elon group örebro

maskinisten vimmerby
qlikview nprinting designer
kvicksilver kemisk beteckning
flygcertifikat ålder
er cvr mom registreret
vuxen badbalja hopfällbar
ishtar touailat volvo

Polischefen: Nya lagförslaget rår inte på miljardbedrägerierna

Riksdagen har den 2 december 2020 beslutat att det tidigare publicera lagförslaget om att införa så kallad omvänd skattskyldighet för moms vid handel med mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer ska införas. Publicerad 17 april 2020 Finansdepartementet remitterar idag en promemoria med förslag om så kallad omvänd skattskyldighet vid handel med bland annat mobiltelefoner och IP-telefoni (VoiP). Syftet är att förhindra omfattande momsbedrägerier i branschen. Finansdepartementet har föreslagit att omvänd skattskyldighet införs i Sverige för viss försäljning av mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, telekommunikationstjänster, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer. Förslaget införs i syfte att förhindra momsbedrägerier. Vilka tjänster berörs av omvänd skatteplikt? Det kommer bli omvänd skattskyldighet på alla apparater med en mobiltelefonifunktion, handdatorer, bärbara datorer, integrerade kretsanordningar, pekdatorer, läsplattor inkl.