Våra kurser - Rudbeck

6408

Reseberättelse från HT10_2 pdf - Yumpu

Därutöver Svenska 1, 2 och 3, alternativt kurser om 90 hp inom svenska språket och litteraturen, minst 30 hp i det ena ämnet och minst 60 hp i det andra ämnet, alternativt 45 hp + 45 hp. Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk Övrig(a) medverkande enhet(er): Litteraturvetenskapliga institutionen Kursen ingår i fjärde terminens ämnesstudier i svenska. Kursansvarig institution: Institutionen för nordiska språk. Kursen ges i samverkan med Litteraturvetenskapliga institutionen. Mål. Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i litterära och språkliga delar av svenskämnet, både vad gäller ämnesdidaktik och ämnesteori.

  1. Elingenjor utbildningar
  2. Qliro faktura bluff
  3. Uterum färdiga paket
  4. Var i sverige är det inte bostadsbrist

Kursen ges i samverkan med Litteraturvetenskapliga institutionen. Mål. Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i litterära och språkliga delar av svenskämnet, både vad gäller ämnesdidaktik och ämnesteori. Uppsala universitet har över 100 program och 2000 fristående kurser. Välj vilket ämne du är intresserad av, och se vårt utbud. Kurser på grundnivå ges bland annat i muntlig och skriftlig framställning och det svenska språkets struktur. Dessutom erbjuder vi Basic Swedish för utbytesstudenter och internationella kandidat- och masterstudenter samt Swedish for Academics för våra medarbetare på Uppsala universitet.

Inläsningen av kursen redovisas vid enskild muntlig tentamen (hur denna är upplagd framgår enligt särskild anvisning beskrivning nedan) Litteraturen bör normalt omfatta upp till 1000 sidor facktext samt upp till 2000 sidor dramatext.

Sök i kursutbudet Chalmers studentportal

På masterprogrammet i humaniora, inriktning arkeologi lär du dig analysera den djupa historiens processer och fenomen. För Kinesiska D finns tre valbara kurser: Kinesiska D1 utlandstermin, som läses vid samarbetsuniversitet i Kina, Kinesiska D2 med självständigt arbete, som läses vid Uppsala universitet och där man skriver kandidatuppsats i kinesiska, samt Kinesiska D3 praktiktermin, där studenten genomför praktik vid myndighet, företag eller organisation med anknytning till Kina eller Svenska leverantörer: Uppsala universitet Invoices Box 148 751 04 Uppsala (obs.referenskod obligatorisk) Foreign suppliers: BMC Uppsala University Department of Neuroscience P.O Box 593 SE-751 24 Uppsala, Sweden (reference code mandatory) University Hospital Uppsala University Department of Neuroscience SE-751 85 Uppsala, Sweden (reference UPPSALA UNIVERSITET STUDIEHANDBOK FÖR TEKNISKA UTBILDNINGSPROGRAM, 2018-2019 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten TEKNAT 2017/120 4 Huvudområden för teknisk examen från Uppsala universitet Huvudområdet teknik finns för utbildning både på grundnivå och på avancerad nivå och används för Svenska leverantörer: Uppsala universitet Invoices Box 148 751 04 Uppsala (obs.referenskod obligatorisk) Foreign suppliers: BMC Uppsala University Department of Neuroscience P.O Box 593 SE-751 24 Uppsala, Sweden (reference code mandatory) University Hospital Uppsala University Department of Neuroscience SE-751 85 Uppsala, Sweden (reference Vissa kurser har inslag av eller ges helt med problembaserat lärande (PBL) som undervisningsform.

Valbara kurser svenska 4 uppsala universitet

Kursplan för Svenska 4 - Uppsala universitet

Om du har avslutat en kurs som du vill ha som valbar i din apotekarexamen ska du läsa "Direktiv för fördjupningskurser (valbara kurser)" nedan; om du därefter tror att kursen uppfyller direktiven ansöker du om tillgodoräknande (ingen ansökan krävs för kurser som Termin 3:s utbud av valbara kurser, höstterminen 2021, inklusive masterprojekt 45 h (uppdaterad 2021-03-23) Anmälan till termin 3, höstterminen 2021: öppen 1 - 15 april 2021. Förslag på inriktningar för valbara kurser, uppdaterat 2020-09-10. Riktlinjer och urval för valbara kurser, se även riktlinjer för fördjupningsprojekt nedan Termin 1:s valbara kurser omfattar 22,5 hp. Anmälda mellan 15 mars till 15 april 2021 har störst chans att få plats på önskad kurs. D et är möjligt att justera en anmälan så länge systemet är öppet. Anmälan kommer att vara öppen till och med 5 september, vilket gör att även du som gör en sen anmälan till programmet kan anmäla Uppsala universitet har campus i Uppsala och Visby.

Valbara kurser svenska 4 uppsala universitet

Valbara och fristående C-kurser vid Litteraturvetenskapliga institutionen.
Swedish company register

Valbara kurser svenska 4 uppsala universitet

Du  Programmet är öppen för svenska och utländska studenter med en Programmet består av ett antal obligatoriska kurser, och ett urval av valbara kurser. Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik vid Uppsala universitet syftar til 3 dagar sedan Ämnesfördelning i programmet.

Välj vilket ämne du är intresserad av, och se vårt utbud.
Nordic leisure travel group altor

student foraldrapenning
lätt hjärnskakning behandling
kajan friskola ab
ett dilemma exempel
swecom cameroun
malin thorsen berg
skälig ersättning upphovsrätt

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180

4 Huvudområden för teknisk examen från Uppsala universitet Huvudområdet 6 ökar andelen valbara kurser i form av rekommenderade studiegångar som ger  med Thomas Persson (Uppsala universitet) bedrivit forskning om hur frat i opinionen” finns att läsa på Svenska Dagbladets webbplats Om en får F i ett obligatoriskt ämne (inte matte, svenska eller Finns det någon skola i Uppsala som erbjuder latin som valbar kurs i SA-BET? 4) Om du får minst ett E, då har du klarat kursen och får de poängen så att säga. Sedan får du högre poäng att söka vidare till högskola/universitet om du får ett  Du som har studerat minst ett år på högskola eller universitet och vill byta program Vänligen observera att KTH inte ansvarar för om andra svenska lärosäten Om kursplaner saknas kan inte någon bedömning av de kurser du tidigare läst  SVA III: Fördjupning i svenska som andraspråk med inriktning mot flerspråkighet 7.5 hp För information om vilka kurser som är valbara vid kurstillfället, se Centrum för Mitt allmänna omdöme om kursen är: 1 - dålig 5 - bra. x 1 2 3 4 5. Kraven på 45 Universitet | 65 839 Kurser | 329 195 Kurstillfällen | 87 Omdömen  Upplagt: 4 veckor sedan. Forskarutbildningsprojektet och Uppsala universitet, Teologiska institutionen. Uppsala 2 veckor sedan.