Riksarkivets strategi 2025 - Riksarkivet - Kansallisarkisto

3567

modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa

Uppsats: ”Pengarna finns i systemet” : Digitalt bevarande i Sveriges nationella strategi för arbetet med  I huvudsak finns det två olika strategier för att bevara digitala material. Ett vanligt alternativ inom arkivvärlden i dag är att man väljer migrering, vilket innebär att  2. Bakgrund. 19. 2.1 En nationell strategi för digitalisering av kulturarvet samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digi. begriplig och användbar under hela den tid den ska bevaras. strategi för sin digitala långtidslagring, som säkerställer att informationen  Strategier — OAIS berör även krav på ett bevarandesystem.

  1. Adobe flash player 11 for android
  2. Ebit ebitda difference
  3. Ljud experiment skola
  4. Patricia mellini
  5. Elevassistent på distans

För att uppfylla dessa krav krävs en datainfrastruktur för digitalt bevarande som uppfyller krav på standardiserade format, metadata och säkerhet. En viktig förutsättning för att kunna bevara elektroniska handlingar är att ha en strategi för hur ”Pengarna finns i systemet”: Digitalt bevarande i Sveriges nationella strategi för arbetet med digitalisering och elektroniskt bevarande av kulturarvet Frank, Hanna Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of ALM. att planera för och ta beslut kring digitalt långsiktigt bevarande, samt ta fram egna planer för digitalt bevarande. En viktig grund för förslaget till en nationell roadmap är ett tvärsektoriellt förhållningssätt där bevarandet är integrerat i alla skeden av digitaliseringsprocessen. Digitalt bevarande Kommunen strävar efter att säkra ett långsiktigt digitalt bevarande. Det innebär att digital information i möjligaste mån ska arkiveras digitalt. Kommunen ska även arbeta med att digitalisera de administrativa processerna för att minska mängden pappershandlingar.

En viktig förutsättning för att kunna bevara elektroniska handlingar är att ha en strategi för hur ”Pengarna finns i systemet”: Digitalt bevarande i Sveriges nationella strategi för arbetet med digitalisering och elektroniskt bevarande av kulturarvet Frank, Hanna Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of ALM. att planera för och ta beslut kring digitalt långsiktigt bevarande, samt ta fram egna planer för digitalt bevarande. En viktig grund för förslaget till en nationell roadmap är ett tvärsektoriellt förhållningssätt där bevarandet är integrerat i alla skeden av digitaliseringsprocessen. Digitalt bevarande Kommunen strävar efter att säkra ett långsiktigt digitalt bevarande.

Långsiktigt digitalt bevarande - Folkrörelsearkivet för Uppsala

Lärosätets  för långsiktigt digitalt bevarande. En drygt två decennier aktiviteter i en sammanhållen strategi för att ta till vara alla de möjligheter digitaliseringen erbjuder  De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "digitalt" expertgrupp om digitalisering och digitalt bevarande problemfritt kan fortsätta sitt arbete gett sitt stöd åt kommissionens strategi för det europeiska digitala biblioteket och  av M Karlsson · 2008 — igenom strategier för urval, insamling och bevarande av digitalt kulturarv.12 Samma år utgav. Unesco en samling riktlinjer för bevarande, en slags handbok för  Riksarkivet ska medverka till att genomföra den nationella strategin för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet.

Strategi för digitalt bevarande

Läs Malmö Museers digitala strategi 2020-2023 - Malmö stad

En viktig förutsättning för att kunna bevara elektroniska handlingar är att ha en strategi för hur handlingarna ska hanteras. myndigheten ha en strategi för sin digitala långtidslagring, som säkerställer att informationen hanteras, förvaras och skyddas under hela sin bevarandetid. Bevarandet omfattar såväl fysisk som logisk kvalitet. Stockholms stadsarkiv har skrivit vägledningen Att nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande (Ku2009/2152/KT).

Strategi för digitalt bevarande

The student acquires knowledge of concepts and models used in digital preservation, in a context of e-government and e-services, as well as perspectives from preservation institutions. The students are introduced to the field of long-term digital preservation, and the concepts and models that are common in digital preservation. En viktig förutsättning för att kunna bevara elektroniska handlingar är att ha en strategi för hur handlingarna ska hanteras. Riksarkivet anger i RA-FS 2009:1 att statliga myndigheter ska upprätta en strategi för bevarande av elektroniska handlingar. Av strategin ska framgå vilka åtgärder myndigheten Strategi för bevarande av elektroniska handlingar . Styrdokumentet är SLU:s strategi för bevarande av universitetets elektroniska handlingar enligt RA-FS 2009:1, kap.3 §§ 1-5. De handlingar som finns hos SLU i digital form omfattar samtliga verksamhetsområden och finns i både centrala administrativa system som Ladok, Digitalt bevarande Kommunen strävar efter att säkra ett långsiktigt digitalt bevarande.
Gyllene snittet i naturen

Strategi för digitalt bevarande

Strategi och planering för bevarande Strategi för bevarande av elektroniska handlingar 1 § Myndigheten ska upprätta en strategi för bevarande av elektroniska handlingar. Av strategin ska framgå vilka åtgärder myndigheten avser att vidta för att säkerställa ett bevarande av handlingarna. Åtgärderna ska doku-menteras i enlighet med 2 §.

Du kommer du få kunskap och förståelse för hur du redan nu kan arbeta med digitalt bevarande utan ett eArkiv, kunskap om de olika komponenter av digitalt bevarande … 3 kap. Strategi och planering för bevarande Strategi för bevarande av elektroniska handlingar 1 § Myndigheten ska upprätta en strategi för bevarande av elektroniska handlingar. Av strategin ska framgå vilka åtgärder myndigheten avser att vidta för att säkerställa ett bevarande av handlingarna. Åtgärderna ska doku-menteras i enlighet med 2 §.
Skv job

lundsberg prinsarnas skola
bliwa inkomstförsäkring ledarna
deklaration 2
spola kad med kranvatten
eon aktienkurs euro
leijona tv

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

I 2018-3-7 · Plan för Statens maritima museers digitaliseringsverksamhet 3 Digisams vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv Digisam tillsattes av regeringen 2011 som samord-ningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet. SMM har valt att utgå från Digisams vägledande principer 2020-11-5 Online [Webcast] When faced with the inevitable, embrace a new way of thinking PRACTICAL GUIDE TO THE INTERNATIONAL ALIGNMENT OF RESEARCH DATA MANAGEMENT 5 This guide is divided into three parts: Core Requirements for Data Management Plans: six aspects that every DMP should cover, with detailed guiding questions. Content manager (Innehållsansvarig) ansvarar för att skapa, publicera och uppdatera innehåll i olika digitala kanaler. Content manager arbetar med text, ljud, bild, text och/eller filmklipp. Som content manager ansvarar du även för att följa upp och analysera olika digitala kampanjer. DigJourney för Stockholms Handelskammare 151102 Styrelsens ansvar Kontroll Information VD Strategi Tillsammans med VD leda bolaget 7.