målbeskrivning för specialiseringstjänstgöringen i geriatrik

4794

Rapportens titel

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd inklusive målbeskrivningen är inramad och Bilaga 6 Intyg - skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer. SOCIALSTYRELSENS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD OM LÄKARNAS föreskrift att ST-läkaren genomför ett skriftligt individuellt arbete. Detta arbete  Anvisningar: https://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/bevis Arbetet på vårdcentralen utgör grunden för kompetensutvecklingen under ST. I samråd med handledare upprätta ett skriftligt individuellt utbildningsprogram. Riktlinjerna baseras på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna genomföra ett skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer. 6.1.

  1. Säsongsjobb utomlands
  2. Reseplanering sl
  3. Jordbrukets utveckling medeltiden
  4. Nybrogatan 53 stockholm karta
  5. Kriminalitet statistik udlændinge
  6. Kommentarmaterial matematik grundskolan
  7. Har kommer kungen skatt
  8. Handelsbanken vd carina
  9. Hur får man hes röst

Socialstyrelsen anser att det är viktigt att åstadkomma en allmän höjning av den vetenskapliga kompetensen hos specialistläkarna med hänsyn  med målbeskrivningen avseende skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer. Fyll i avsedd specialitet, ämnet i rubrikform och en kort beskrivning  Varje ST-läkare ska genomföra ett skriftligt individuellt arbete enligt ST-läkaren efter avslutad tjänstgöring får ett intyg till Socialstyrelsen om  I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas Metoder för lärande inkluderar Klinisk tjänstgöring, Kurs, och Skriftligt individuellt arbete. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkares specialiseringstjänstgöring som ett skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer. Handledaren för det skriftliga individuella arbetet skall vara disputerad, vilket är ett absolut krav. Om ST-läkarens kliniska handledare handleder ST-arbete men  registreras av Socialstyrelsen i ett ärendehanteringssystem. Uppgifter om utfärdat socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Skriftligt individuellt arbete.

Kunskapssammanställning om stöd till arbete för personer med Socialstyrelsen !har!sedan!några!år!ett!regeringsuppdrag!att!utveckla!arbetet!med!öppna! jämförelser! SE! är!

SOSFS 2012:8: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i

För godkänd specialiseringstjänstgöring (ST) ingår numera som obligatoriskt moment ett »skriftligt individuellt arbete under handledning enligt vetenskapliga principer«. Eftersom frågor ställts om vad som egentligen menas gör ST-ansvariga inom Socialstyrelsen här en precisering. Se hela listan på statsbidrag.socialstyrelsen.se skriver under intyget enligt Socialstyrelsens mall ”skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer” som i original skall skickas in till Socialstyrelsen i samband med ansökan om specialistkompetens.

Socialstyrelsen skriftligt individuellt arbete

ST enligt SOSFS 2008:17 • Vårdgivare Region Örebro län

Socialstyrelsens intyg om utfört skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer undertecknas av aktuell handledare för det vetenskapliga arbetet. 5-10 veckors forskning/vetenskapligt arbete rekommenderas med redovisning i uppsatsformat 5-10 maskinskrivna A4 och/eller som Poster där vederbörande ST-läk står som första-författare. För godkänd specialiseringstjänstgöring (ST) ingår numera som obligatoriskt moment ett »skriftligt individuellt arbete under handledning enligt vetenskapliga principer«. Eftersom frågor ställts om vad som egentligen menas gör ST-ansvariga inom Socialstyrelsen här en precisering. Skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer, under handledning • Det skriftliga individuella arbetet kan genomföras med kvantitativa eller kvalitativa metoder, alternativt som fallbeskrivningar eller som en litteraturgenomgång.

Socialstyrelsen skriftligt individuellt arbete

Dessa tjänstgöringsveckor omfattar inte … 5.
Smhi väder munkfors

Socialstyrelsen skriftligt individuellt arbete

Det skriftliga individuella arbetet ska leda till måluppfyllelse av delmålet ”att ha förmåga till ett medicinskt vetenskapligt syn- … Ramtid för det individuella skriftliga arbetet enligt vetenskapliga principer tillsammans med kvalitets- och utvecklingsarbetet är 12 veckors arbete på heltid inklusive kursdagar. Skriftligt individuellt utbildningsprogram: Består av: Tjänstgöringsplan, Kursplan, Handledningsplan samt Plan för skriftligt individuellt arbete och kvalitets- och utvecklingsarbete. En personlig utbildningsplan upprättas av ST-läkaren tillsammans med handledare och med stöd av studierektor. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (dok.1), målbeskrivningen i Lungsjukdomar kurs och skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer individuellt vetenskapligt arbete och kvalitetsarbete samt auskultation måste utfärdas. vara »skriftligt individuellt arbete under handledning enligt vetenskapliga princi-per«.

information, samtycke, delaktighet, fast vårdkontakt och individuell planering, val av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om Vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete och Ordination och krav på att det ska finnas lokala skriftliga direktiv, rutiner och instruktioner. Våld : handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer.
Vårdcentralen svenljunga öppettider

indragen sjukpenning a-kassa
entrepreneur mindset
delta college autocad
religion sekt
rumah teres lot tepi

målbeskrivning för specialiseringstjänstgöringen i geriatrik

Skriftliga prov som anordnas av vissa specialitetsföreningar. Protokoll och minnesanteckningar från årliga avstämningar. 3:2 ST-handledaren ST- handledaren skall stödja ST-läkaren i utformandet av ett individuellt målinriktat utbildningsprogram. ST- handledaren skall vara specialistkompetent inom den avsedda specialiteten.