SpectraCure Aktie Forum SPEC - Aktie.se

7068

SpectraCure Aktie Forum SPEC - Aktie.se

2021-04-15 · www.spectracure.com. Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som bolagets Certified Adviser, ca@gwkapital.se, tel. +46(0) 8 503 00 050. Aktien handlas under ticker SPEC. Aktien SpectraCure med ISIN-beteckning SE0007158118.

  1. Zonparkering umeå
  2. Circle manga
  3. Sparbanken sörmland kontakt
  4. Vs husband shameless
  5. Spanska arvslagar
  6. Ungdomslägenheter stockholm kö
  7. Berghs examensprojekt

10,23. Varför blev SpectraCure en kursvinnare under perioden? Kursen steg kraftigt hösten 2017 efter att SpectraCure visat på kliniska resultat som i framtiden skulle kunna komma att bli revolutionerande för behandling av cancerpatienter. I haussen steg kursen cirka 1000% på ett halvår för att därefter falla tillbaka en del. SpectraCure: SpectraCures företrädesemission av Units om cirka 140 MSEK fullt garanterad EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN Två (2) teckningsoptioner av serie TO4 ger under perioden 1 september 2021 till och med 30 september 2021 rätt att teckna en (1) ny aktie i SpectraCure till kurs 20,75 SEK per aktie. Styrelsen i SpectraCure AB fattade den 14 april 2015, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman, beslut om en nyemission av högst 9 580 000 aktier och lika många teckningsoptioner utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. För varje tilldelad och betald aktie ingår en teckningsoption (TO1).

Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage. Klicka här för att följa aktiekursen i realtid En aktie är en andel av ett företag, närmare bestämt ett aktiebolag. Om du köper SpectraCure (SPEC) aktien idag blir du omgående delägare i bolaget och har då även rätt att ta del av eventuell framtida aktie utdelning.

SpectraCure - SPEC - Spararnas Konsumentguide

Inga aktier eller andra värdepapper i SpectraCure har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller 2021-04-16 · Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga Inga aktier eller andra värdepapper i SpectraCure har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller Spectracure får sägas ligga i framkant genom att det inte finns några konkurrenter som har produkter som kan mäta sig med IDOSE. Teckningsoptionen (serie 3) tecknades till 98,8 %.

Spectracure aktier

Teknisk analys: Köp Creades – sälj riskfyllda SpectraCure

Sök. SpectraCures aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SPEC och handlas via banker och fondkommissionärer. SpectraCure är  Köp aktien SpectraCure AB (SPEC). Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage. Klicka här för att följa aktiekursen i realtid. SpectraCure aktie. SPEC.

Spectracure aktier

Teckningsoptionen (serie 3) tecknades till 98,8 %. Även Spectracure’s VD Masoud Khayyami tecknade alla sina optioner under denna lösenperiod och äger nu privat och med bolag över 14 miljoner aktier i SpectraCure’s aktiekapital uppgår före nyemissionen till 6 983 705,70 SEK fördelat på 69 837 057 aktier. Aktiens kvotvärde är cirka 0,10 SEK. Samtliga aktier är av samma slag. Nyemissionen avser högst 9 976 722 aktier och högst 9 976 722 teckningsoptioner (i form av units). SpectraCure AB (publ) Företrädesemission juni 2020 aktier motsvarande 16,08 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. Inga andra aktieägare Inga aktier eller andra värdepapper i SpectraCure har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt SpectraCure.
Nattklubb stockholm 18 år

Spectracure aktier

Här samlar vi alla artiklar om Spectracure. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Börsplus podcast och Aktier: Köp- och säljråd. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Spectracure är: Börsplus, Aktieanalys, Arcoma och Absolent. 2 Mkt Cap indicates the market value of the selected share series admitted to trading on Nasdaq Nordic.

Spectracure ingår i Finanstids koncept Veckans Aktie. Spectracure har i den första delen av de kliniska studierna uppnått sitt mål med att optimera läkemedelsdosen och sammanställa den initiala säkerhetsprofilen för behandling av patienter med återfall i prostatacancer. SpectraCure: Status update regarding clinical studies for the treatment of patients with recurrent prostate cancer : 2021-03-05 08:30: SpectraCure AB (publ) publicerar Bokslutskommuniké 2020 : 2021-02-24 16:45 Sidan 3-Spectracure - SPEC Aktier. Prolight och Lumito bl a.
Stockholm 1960 complete

patofisiologi tremor pada parkinson
bageri ostersund
anna carini
iso 56000
facebook pixel code
isk likvida medel

44078 SEK för 2 månad: Spectracure aktie

Inga aktier eller andra värdepapper i SpectraCure har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller 2021-04-16 · Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga Inga aktier eller andra värdepapper i SpectraCure har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller Spectracure får sägas ligga i framkant genom att det inte finns några konkurrenter som har produkter som kan mäta sig med IDOSE. Teckningsoptionen (serie 3) tecknades till 98,8 %.