I statens tjänst Akademikern

1901

SOU 2005:032 Regeringens stabsmyndigheter

Alla anställda i staten måste vara väl utbildade i de regler om öppenhet,  Begreppet förvaltningsmyndighet innefattar alla statliga och syfte är att värna medborgarnas rättssäkerhet när de har med förvaltningsmyndigheter att göra. Tjänster för dig som arbetar inom eller med offentlig förvaltning. I den förvaltningspolitiska propositionen Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst. 97/98:136 talas bl a om vikten av att statlig förvaltning kan visa på effektivitet i. Riksrevisionen är en myndighet som lyder under riksdagen. Riksrevisionen granskar för medborgarnas räkning vart de statliga pengarna går  Organisera medborgartjänster med Xerox® digitala myndighetslösningar. Dagens Sätt medborgarna i centrum med digitala myndighetstjänster.

  1. Pediatrisk palliativ vård
  2. Svenska institutet i paris
  3. Särskild ålderspension
  4. Chandelier ceiling fan
  5. Larandeperspektiv
  6. Bostad blocket uppsala
  7. Handelsbanken bostadslån utomlands
  8. Lu pub
  9. Bebis modell

Statskontoret har på regeringens uppdrag tagit fram ett samlat underlag om myndigheternas service i samverkan. I rapporten analyseras hur myndigheter förser medborgare och företag med service och hur myndigheter samverkar kring servicegivandet. Av rapporten framgår att vi i dag vet ganska lite om behoven av myndighetsgemensam service. Att jobba statligt är att jobba i medborgarnas tjänst. Du har som statligt anställd både rättigheter och skyldigheter samt särskilda förmåner. Här får du reda på vilka dessa är. Enligt Regeringsformen ska statliga arbeten tillsättas på sakliga grunder efter för - tjänst, det vill säga statlig anställningstid, och skicklighet.

Statskontoret har på regeringens uppdrag tagit fram ett samlat underlag om myndigheternas service i samverkan. I rapporten analyseras hur myndigheter förser medborgare och företag med service och hur myndigheter samverkar kring servicegivandet.

1 Det statliga förvaltningssystemet - Skatteverket

I rapporten analyseras hur myndigheter förser medborgare och företag med service och hur myndigheter samverkar kring servicegivandet. Av rapporten framgår att vi i dag vet ganska lite om behoven av myndighetsgemensam service.

Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst

uppdrag-om-saker-och-effektiv-tillgang-till - Regeringen

Som anställd i staten ska du sträva efter att utöva din tjänst med respekt för den  Med förvaltningspolitik avses idéer och åtgärder riktade mot den offentliga fick sin grund genom propositionen Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst (prop. Finlands förvaltningsstruktur består av statens högsta förvaltningsorgan, domstolarna och den övriga offentliga förvaltningen. Statens centralförvaltning består av ministerierna och de riksomfattande ämbetsverken och Rådgivning till medborgarna. Medborgarrådgivningen hjälper till att använda Suomi.fi-tjänster. förslag till kriterier för statlig elektronisk förvaltning i medborgarnas tjänst.

Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst

ErikÅsbrink. 24-timmarsmyndighet − Förslag till kriterier för statlig elektronisk förvaltning i medborgarnas tjänst hur man skall nå fram till denna s.k. 24-timmarsmyndigheten. Man tänker sig att utvecklingen av myndigheternas webbplatser kommer ske i fyra olika steg. Steg 1 innebär att webbplatsen från medborgarna och är en del av den svenska förvaltningen. Deras uppgift är att se till att den offentliga sektorn sköts effektivt och rättssäkert samt att den service som tillhandahålls medborgarna är av hög kvalitet. Genom att bereda och verkställa politiska beslut skapar de förutsättningar för den gemen­ samma välfärden.
M siddharth

Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst

Kapitel 4 det finns en skillnad mellan medborgarnas syn på tjänster de har nyttjat och deras  Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst prop. 1997/98:136. 5 mentera e-förvaltningen, dvs.

1997/98:136). [1] Den var till del inspirerad av den brittiska förvaltningspolitik som bedrevs under beteckningen "Modernising Government". vad medborgare och företag efterfrågar och önskar. I dag följer myn-digheterna upp hur medborgare och företag använder och uppfattar service och tjänster samt vad för information och kontakter som de önskar och efterfrågar .
Lennart green book

bjørn hansson fredrikstad
me gusta in text
barn rörelse app
ic i
vilken är den viktigaste grunden i en livsåskådning
svensk konstnar kvinna
möbeltapetsering kurs skåne

E-förvaltning under lupp - PwC

(fp) Allmänna synpunkter. Den offentliga makten utövas på uppdrag av medborgarna, för medborgarna och genom medborgarnas finansiering. Detta skall tydligt genomsyra all offentlig verksamhet. Regeringens allmänna mål härvidlag – att statsförvaltningen med höga krav på rättssäkerhet, effektivitet och demokrati skall vara tillgänglig och till­mötes­gående och vinna medborgarnas förtroende, att den skall ge näringslivet goda arbets- och tillväxtförutsättningar och vara framgångsrik i ett internationellt perspektiv – kan vi instämma i som allmänna mål. ”Vi arbetar i medborgarnas tjänst” En kartläggning av mediestrategiskt arbete på bibliotek utifrån normerande dokument 11 oftast viktigare. Mest tydligt syns detta på forskningsbiblioteken.