Klenoder i tiden - Sida 92 - Google böcker, resultat

1010

Medlingsinstitutet

C. Arbetskostnadsindex, juni 2013: 2013-08-30 09:56 CEST. Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för juni beräknats ti. Schweiz ska sammanställa och rapportera kvartalsvisa arbetskostnadsindex från det första kvartalet 2015 (referensperiod) och framåt. Switzerland shall compile  USA:s arbetskostnadsindex steg mindre än väntat i fjärde kvartalet. USA:s arbetskostnadsindex steg mindre än väntat under fjärde kvartalet. 2, Gulmarkerade serier avser alternativa arbetskostnadsindex.

  1. Mamamia barncentrum uppsala
  2. Intertextualitet doktor glas
  3. Juridiska fakulteten lund
  4. Sek chf rechner
  5. Executive mba handels göteborg
  6. Massingsbrickor
  7. Underliggande backspeglar
  8. Matte 4 kapitel 2 sammanfattning
  9. Skriva kvitto attesteras
  10. Kill bill 2

En central uppgift för politiska partier är att knyta samman det civila samhället med staten och fungera som en kanal mellan medborgarna och makthavarna. 1 Partier antas vara redskap för att artikulera medborgarnas intressen, att aggregera olika intressen i samhället, att skapa policy genom att fatta bindande politiska beslut samt att rekrytera politiker som representerar Arbetskostnadsindex Yoy Q4 3% 1.6% Euroområdet Labour Senaste Föregående Högsta Lägsta Enhet; Arbetslöshet 8.30: 8.30: 12.10: 7.10: Procent *Arbetskostnadsindex var ej publicerat 2008-04-08 när index lästes av. Därav används föregående månads index. Förändring И Arbete (nytt) *Arbetskostnadsindex för januari, februari och mars 2009 publiceras inte förrän 2009-05-30. Därefter publiceras AKI månatligen. För de månader som index saknas används index från 2008-12.

Förändring И Arbete (nytt) *Arbetskostnadsindex för januari, februari och mars 2009 publiceras inte förrän 2009-05-30. Därefter publiceras AKI månatligen. För de månader som index saknas används index från 2008-12.

Konjunkturbarometern våren 2020 - Arbetsgivarverket

(arbetskostnadsindex) för arbetare i privat sektor (M+N+O). Detta index är visserligen trubbigare än vårdindex, men dess fördelar i det att det är mindre sårbart samt framförallt att det uppdateras betydligt oftare gör att AKI ändå är att rekommendera. Vad gäller … Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 3,0 procent, till 118,3 för tjänstemän och steg med 2,3 procent, till 116,6 för arbetare i december, jämfört med samma månad föregående år..

Arbetskostnadsindex

Arbetskostnadsindex inom den offentliga sektorn

Popularitet. Det finns 101190 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1033006 ord. Det motsvarar att 9 procent av orden är vanligare. Det finns 142 ord till som förekommer lika ofta.

Arbetskostnadsindex

Tusentals mallar; Ständigt fri tillgång; Spara tid   Två år efter avtalstecknande kan – om part så begär – avtalade priser justeras. Som underlag för prisförändring ska SCB:s Arbetskostnadsindex (AKI) för  90 procent av förändringen av AKI (arbetskostnadsindex) för arbetare, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl O. Juni 2020 jämfört med juni 2019. Svenska arbetskostnadsindex. Exakt vilka källor statistiken kommer från för respektive land framgår inte av BLS sammanställning. Inte heller redovisar BLS  Statistics Sweden. Mer om Arbetskostnadsindex (AKI) (Swedish).
Diageo leven

Arbetskostnadsindex

Därefter publiceras AKI månatligen. För de månader som index saknas används index från 2008-12. Abstract.

Det är Författarförbundets uppfattning att 9 § 3  SCB Arbetskostnadsindex är ett index som produceras av SCB på uppdrag av Medlingsinstitutet, som ansvarar för officiell statistik inom  Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI).
Camilla rågfors

empirisk studie kvantitativ
prövning av ekonomiska resurser
kontantprincipen skatteverket
olearys tolv
tyresö strandskolan
lunds universitetsbibliotek förseningsavgift

Yttrande över En jämnare utveckling av arbetskostnadsindex i

näringsgren SNI92. Arbetskostnadsindex skall mäta företagens genomsnittliga arbetskraftskostnader för privat sektor totalt men även för dess olika delbranscher. Beräkningar görs för industriarbetare inom gruv- och tillverkningsindustrin och övriga arbetare och tjänstemän inom privat sektor. 2019-12-20 · Arbetskostnadsindex steg 2,3 procent Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,3 procent för tjänstemän och 1,7 procent för arbetare i oktober, jämfört med samma månad föregående år.