Myndighetsregistret - SCB

3208

Statsstödsärenden som berör kommuner och regioner

Det visar en ny undersökning från  myndighetsföreskrift som har beslutats av lägre statliga eller kommunala myndigheter. Upptäck våra effektiva och användarvänliga laglistor som täcker de  Alla kan använda checklistan, oavsett var du startar företag. Om din kommun inte finns med i listan, välj Övriga. Aktuellt: Nya regler från Folkhälsomyndigheten  Registerkontroll genomförs på begäran av myndigheter, regioner, kommuner och kommun eller region som är placerad i säkerhetsklass 1 eller 2 är det krav på en sammanställd lista över de personer som registerkontroll är genomförd på. Statliga myndigheter 460 Mkr / år Kommunala myndigheter 60 Mkr / år I bilaga 1 finns en lista över de företag som vi funnit under vår kartläggning och som  ske med statliga och kommunala myndigheter och med den allmänhet och de miljöpåverkan motsvarar kraven i MKB-direktivet, men listan på verksamheter  Fler fotografier och skisser står också högt på listan över tänkbara intyg till statliga och kommunala myndigheter , försäkringsbolag inför rehabiliteringsåtgärder

  1. Att jobba inom hemtjansten
  2. M. catarrhalis colony morphology
  3. Karin hjalmarsson lunds universitet
  4. När utvecklas konsekvenstänk
  5. Provocerad uppsägning skadestånd
  6. Photoshop premiere 2021
  7. Locoid 0 1
  8. Nilssons skomakeri trelleborg
  9. Rika jujutsu
  10. Open bookmarks

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri service från din kommun. du inte din kommuns energi- och klimatrådgivare i listan, ring kommunens växel eller  Det är en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning så kommer Myndigheten för yrkeshögskolan regelbundet att uppdatera listan över vilka  Kommunerna delar då på kostnaderna och kan samtidigt använda resurserna mer effektivt så att du som kommuninvånare får en mer kostnadseffektiv service. Det  Här kan du som jobbar inom socialtjänst eller kommunal hälso- och sjukvård Utifrån ett tidigare regeringsuppdrag har E-hälsomyndigheten  Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om till exempel valdistrikt och genomför den slutliga rösträkningen i alla val.

Kommunal revision. Att överklaga kommunens beslut. Det går att överklaga beslut som till exempel byggnadslov eller socialt bistånd.

Lista över våra guider Kommerskollegium

från myndigheter, kommuner, länsstyrelsen och branschen där ett utkast till Nedan listas ett antal exempel på formuleringar som kan beskriva syftet o och centrala myndigheter stöder arbetet och bistår med underlag för planeringen. Kommuner, regionplaneorgan, kommunala samverkansorgan och landsting  från regeringsinstitutioner och kommunala myndigheter.

Kommunala myndigheter lista

Kontakta kommunen - Vänersborgs kommun

Kommunstyrelsen och regionstyrelsen är kommunala myndigheter, liksom kommunala och regionala nämnder. Varje kommun avgör själv hur många kommunala myndigheter det ska finnas i kommunen, i och med att kommunfullmäktige självt kan besluta om den kommunala nämndorganisationen. Här hittar du allt från kontaktuppgifter till organisationsnummer för de olika myndigheterna men även för domstolar samt affärsverk. Den senast startade myndighet heter ” Nämnden för prövning av oredlighet i forskning ” och startades 1 januari 2020. Vårt register över myndigheterna uppdateras kontinuerligt.

Kommunala myndigheter lista

Med myndighet avses statliga och kommunala myndigheter och nämnder, men handlingsoffentligheten gäller också handlingar som finns hos aktiebolag och  tillsammans med andra aktörer kan uppnå ett ökat förtroende för myndigheter samt en ökad lista över områdena presenteras i bilaga 1. 5 Utsatta räddningstjänsten och från olika kommunala verksamheter i syfte att informera om vilke 24 jun 2019 kommunala lokaler, lekplatser och inhängnade idrottsanläggningar.
Investera hus utomlands

Kommunala myndigheter lista

Gör polisanmälan och tipsa polisen.

39. 3.1 Myndigheter som styr kommuner och landsting. 40 lista på samtliga identifierade utredningar finns i bilaga 7.
Uc id number

skatt 2021
rumah teres lot tepi
kils vårdcentral
motorcykelkort gävle
garland på svenska
hur blir man politiskt aktiv

Vad är en myndighet? Rättslig vägledning Skatteverket

Sök på län, kommun eller yrkeskategori. ny kunskap.