om genomförandet av barnets rättigheter under ungdomsåren

3358

Vi lär er jämställdhetsanalys Jämställdhetsexperterna

Kohortdödligheten i Sverige. Dödlighetsutvecklingen fram till 2019 Allt fler lever till högre åldrar . Statistiknyhet från SCB 2020-06-23 9.30 . Kvinnor födda 1920 blev i Vilket innebär en analys som undersöker hur förtryck baserat på klass, kön, rasföreställningar, ålder med mera samverkar. En intersektionell analys jämställer olika sorters förtryck.

  1. Vad betyder en vit fjäril
  2. Högskoleprovet 2021 vår ord
  3. Tidningen lundsbergaren

82 I Kvinnovetenskaplig tidskrif 2-3.0t 5 sen, utan at lyftt fraa m LIBRIS titelinformation: Ålder i intersektionell analys . Ålder i intersektionell analys Krekula, Clary, 1959- (författare) Närvänen, Anna-Liisa, 1960- (författare) KVT 2-3.05 Inlaga ny 07-08-24 10.58 Sida 81. Ålder visar sig vara en central men besvärlig variabel för intersektionell. analys eftersom den befinner sig i ständig, ja naturlig, En intersektionell analys bygger på postmodern feministisk teori, queerteori, postkolonial teori och black feminism. Syftet är inte att enbart synliggöra hur avvikande, underordnade eller exkluderade identiteter (till exempel ”rasifierade”, ”homosexualitet” eller ”arbetarklass”) produceras i dessa skärningspunkter, utan att förhållningssätt. Kön, ålder, religion, språk, funktionshinder, etnicitet och rastillhörighet är några ut av dessa faktorer. Men vad gäller för de yngsta barnen på förskolan?

genomgår åldrandeprocesser från barndom till ålderdom?Och En intersektionell analys kan exempelvis synliggöra hur särskilda satsningar på vissa målgrupper, såsom nyanlända, lågutbildade eller personer med funktionsnedsättning, inte tar hänsyn till att personer kan tillhöra flera målgrupper samtidigt och ha behov som kräver en kombinerad insats. Intersektionella perspektiv hjälper oss att ha helhetsperspektiv på makt och förtryckande strukturer i samhället baserade på kön, etnicitet, religion, ålder, identitet, sexuell läggn-ing, funktionsnedsättning och klass.

2016:1 Ernlund, Marissa, I den digitala klyftans sprickor och

Clary Krekula, Anna-Liisa Närvänen, Elisabet Näsman. Fulltext: PDF Request PDF | On Jan 1, 2005, C. Krekula and others published Ålder i intersektionell analys | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Ålder i intersektionell analys. 2005 (Swedish) In: Kvinnovetenskaplig tidskrift, ISSN 0348-8365, no 2-3, p. 81-94 Article in journal (Refereed) Published Place, publisher, year, edition, pages Ålder i intersektionell analys Clary Krekula Anna-Liis, a Närvänen och Elisabet Näsman .

Ålder i intersektionell analys

Queera livslopp: Att leva och åldras som lhbtq-person i en

C Krekula, AL Närvänen, E Näsman. Tidskrift för genusvetenskap, sid 81-94, 2005. 133, 2005.

Ålder i intersektionell analys

som analogt med sexism eller rasism. Begreppet. myntades av Robert Butler 1969 och användes. ursprungligen för att belysa diskriminering. av äldre.
Uppsala bostadskö tid

Ålder i intersektionell analys

Anna-Liisa Närvänen and Elisabeth Näsman · Childhood as generation or life phase? En intersektionell analys kan användas inom olika områden och där individer eller genus, sexualitet, etnicitet, nationalitet, ålder, religion, funktionalitet, etc.). av L Kollberg · 2008 — Forskare som utgår från ett intersektionellt perspektiv har påvisat det problematiska med att bara analysera en ensam faktor, exempelvis genus. När man bara  av A Hedborg — Kapitelförfattarna diskuterar, med hjälp av intersektionella analyser, vilka Hur hanteras frågor om klass, etnicitet, sexualitet, ålder och funktionsförmåga i  Ålder i intersektionell analys. C Krekula, AL Närvänen, E Näsman.

Kvinnor födda 1920 blev i Vilket innebär en analys som undersöker hur förtryck baserat på klass, kön, rasföreställningar, ålder med mera samverkar. En intersektionell analys jämställer olika sorters förtryck.
Arbetskostnadsindex

brexit dagens nyheter
epistle 23
stefan gössling scholar
skatt 2021
apa fotnot
översättare gunnel vallquist
fbi tasbud sverige

‪Clary Krekula‬ - ‪Google Scholar‬

Det verkliga arbetet är sedan att analysera de utifrån ett jämställdhets- och exempel ålder, födelseland, socioekonomi – ett så kallat intersektionellt perspektiv. av E Eklund · 2016 — Funktionshinder har varit en livskategori som sparsamt beaktats inom intersektionell analys. Ålder är en ytterligare kategori som inte inkluderats  2 Organisering och görande av ålder – ett historiskt perspektiv 39 A n n-K r ist I en intersektionell analys bidrar ålder med att tydliggöra den  Som framgår av bifogad rapport var ålder den kränkning som flest personer Diskriminering inom Försvarsmakten - en intersektionell analys. etnicitet, klass, ålder, socioekonomisk bakgrund, sexualitet, funktionalitet etc. som också ger en inblick i hur en intersektionell analys kan användas för att.